نوشته‌ها

صعود زمستانی چیست: تعریف یک صعود زمستانی

سفر گروهی بیس کمپ اورست – نوروز 1402

بارگذاری در کوهنوردی؛ سبکی مرسوم یا مخصوص خودمان؟

صعود به هشت هزاری ها؛ کوهنوردی یا یک کار تجاری؟

مرگ در کوهستان مقدس نیست؛ تراژدی است

توصیه هایی برای شروع کوهنوردی