نوشته‌ها

داستان یک مناقشه بزرگ: آیا یولی اشتک دروغ گفت؟

صعود به هشت هزاری ها؛ کوهنوردی یا یک کار تجاری؟

مرگ در کوهستان مقدس نیست؛ تراژدی است

توصیه هایی برای شروع کوهنوردی

کوهنوردی و طبیعت گردی در دوران بعد از کرونا

قانون کلی در مواجهه با حیوانات در طبیعت

رایگان سواری؛ بررسی آسیب های یک سبک سفر