نوشته‌ها

گزارش سفر پیمایش بزرگ مدار دور آناپونا

صعود زمستانی چیست: تعریف یک صعود زمستانی

سفر گروهی بیس کمپ اورست – نوروز 1402

راهکارهایی برای حفظ اثر طبیعی کوه دماوند

داستان یک مناقشه بزرگ: آیا یولی اشتک دروغ گفت؟

جنجال بزرگ در پاییز 2021 ماناسلو

بارگذاری در کوهنوردی؛ سبکی مرسوم یا مخصوص خودمان؟

صعود به هشت هزاری ها؛ کوهنوردی یا یک کار تجاری؟