قله درفک از جبهه غربی روستای شیرکوه

/
نویسنده: مسعود فرح بخش درفک که در گویش گیلکی «آشیانه عقاب» …

قله خلنو

/
نویسنده: مسعود فرح بخش قله خلنو به ارتفاع 4380 متر (بر اساس ع…

راهنمای صعود به علم کوه از مسیر جنوبی حصارچال

/
نویسنده: مسعود فرح بخش راهنمای نوشتاری صعود به علم کوه از مسیر حصارچال…