ماشین سوئیسی در هیمالیا خاموش شد

نویسنده: مسعود فرح بخش